best responsive site development

Produsul UNIVERSAL

CREDITE PERSOANE JURIDICE

Produsul Proiecte Internaționale (pentru afaceri)

Beneficiarii: Persoane juridice
Destinaţia creditelor: pentru afaceri
Suma creditului: conform proiectului

Termenul maxim: conform proiectului

Rata dobînzii: conform condiților proiectului

Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar sau trimestrial
Gaj: 100% - 130%
Comision:  pînă la 3%

Produsul UNIVERSAL

Beneficiarii eligibili: persoane juridice
Destinaţia creditelor: investițional/mijloace circulante
Suma creditului: pînă la 2 000 000 lei
Termenul maxim: 84 luni


Rata dobînzii la creditele cu gaj:
 

  • 14% flotantă (în cazul asigurat cu gaj imobil, asigurat obligatoriu);
  • 17% flotantă (în cazul asigurarii cu gaj mobil);
  • Gaj: 100%


Rata dobînzii la creditele fără gaj:
 

  • 17% - 20%, de la 50 000 lei - 400 000 lei (cu fidejusori);
Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar;
Comision unic la acordarea creditului: pînă la 3%

Produsul AGRO

Beneficiarii eligibili: persoane juridice a cărora activitatea de bază este agricultura.
Destinaţia creditelor: investițional/mijloace circulante legate de activitatea de bază - agricultura

Suma creditului: pînă la 2 000 000 lei

Termenul maxim: 84 luni

Rata dobînzii: 

  • 16% flotantă (în cazul asigurării cu gaj imobil, asigurat obligatoriu);
  • 18% flotantă (în cazul asigurării cu gaj mobil);
  • 19% flotantă (fără gaj);
Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar sau trimestrial
Gaj:  100% - 130%
Comision: pînă la 3% (în dependenţă de termen şi suma aprobată) şi 0.5% de la fiecare tranşă următoare

Produsul FIDEL

Beneficiarii eligibili: persoane juridice cu istorie de creditare pozitivă la Corporația de Finanțare
Destinaţia creditelor: scopuri diverse
Suma creditului: maxim până la 400 000 lei
Termenul maxim: 60 luni
Rata dobînzii: 16%, flotantă
Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar
Gaj: fără gaj
Comision: 2%