top offline website building

DATE CU CARACTER PERONAL

O.C.N. "Corporația de Finanțare" S.A. conştientizează şi împărtăşeşte dreptul individului de a controla propriile date cu caracter personal şi importanţa protecţiei lor. Oferirea de client a datelor cu caracter personal este un act de încredere din partea clientului şi Corporația va lua măsurile necesare pentru a justifica încrederea acordată.


Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.


Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor menţionate expres în Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimțămîntul în mod neechivoc pentru această prelucrare.


În conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, organizația colectează datele cu caracter personal în scopuri determinate, explicite şi legitime pentru a le prelucra într-un mod compatibil cu aceste scopuri.


Organizația colectează datele in vederea prestării serviciilor financiar-bancare şi în alte scopuri corelate pentru realizarea obiectului de activitate principal. Datele personale ale clienţilor sunt prelucrate numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor interne şi legale ale organizației, cu respectarea tuturor măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor. Ornanizația colectează date cu caracter personal din documentele de identitate ale clienţilor şi prin intermediul sistemului de supraveghere video.


În conformitate cu prevederile art.12-18 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, Dvs. dispuneţi de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie. În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, sunteţi în drept să Vă adresaţi cu o cerere scrisă către O.C.N. "Corporația de Finanțare” S.A. mun. Chişinău, str. Ion Creangă 10/5.


Textul integral al Legii poate fi accesat pe site-ul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pe adresa de mai jos: