top responsive site builder software

Produsul UNIVERSAL

CREDITE PENTRU AEÎ

Credite pe termen scurt pentru AEÎ

Destinaţia creditelor: creditarea membrilor pentru activități generatoare de venituri cît și pentru consum
Termenul: 1 - 12 luni

Rata dobînzii: 16% flotantă;

Rambursarea creditului:  grafic individual
Plata dobînzii: lunar / trimestrial
Gaj: la decizia comitetului creditare
Comision: 2%, la acordarea creditului.

Credite pe termen mediu pentru AEÎ

Destinaţia Creditelor: creditarea membrilor pentru activități generatoare de venituri cît și pentru consum


Termenul: 13 - 36 luni

Rata dobînzii: 17% flotantă;

Rambursarea Creditului: grafic individual

Plata dobînzii: lunar / trimestrial


Gaj: la decizia comitetului creditare de creditare

Comision:  2% de la suma aprobată.

Linie de credit

Destinaţia creditelor: suplinirea lichidităților AEÎ, cît și pentru creditarea membrilor AEÎ


Soldul minim admis: 10% din suma inițială a liniei de credit, cu excepția perioadei de rambursare conform graficului


Suma maximă: 2 000 000 lei, per produs


Termenul: 13 - 36 luni

Rata dobînzii: 18%, flotantă


Tragerea tranșelor: oricînd, cu excepția perioadei de rambursare conform graficului

Rambursarea creditului: în tranșe negociabile
Plata dobînzii: lunar
Gaj: la decizia comitetului creditare
Comision: 2% la prima tragere a creditului acordat și 0.5% de la fiecare tranșă următoare
Condiții speciale: se acordă AEÎ care posedă active mai mari de 20 000 000 lei la data solicitării creditului