top responsive site builder software

Produsul UNIVERSAL

CREDITE PENTRU AEÎ

Credite pe termen scurt pentru AEÎ

Benefeciarii eligibili: AEÎ, conform normelor de eligibilitate generală
Destinaţia creditelor: creditarea membrilor pentru activități generatoare de venituri cît și pentru consum
Suma: maxim 5 000 000 lei
Termenul: 1 - 12 luni

Rata dobînzii: 13% - 15% fixă;

Rambursarea creditului:  lunar/trimestrial în tranșe egale
Plata dobînzii: lunar/trimestrial
Perioada de grație: fără perioada de grație la credit și dobândă
Gaj: la decizia comitetului de creditare cu competența decizională (semnarea obligatoriu contractelor de fidejusiune cu Administratorii AEÎ, dacă soldul datoriilor față de Corporația de Finanțare nu depășește 400 000 lei)
Comision unic la acordarea creditului: 2%, de la suma aprobată.

Credite pe termen mediu pentru AEÎ

Benefeciarii eligibili: AEÎ, conform normelor de eligibilitate generală
Destinaţia creditelor: creditarea membrilor pentru activități generatoare de venituri cît și pentru consum
Suma: maxim 5 000 000 lei
Termenul: 13 - 36 luni

Rata dobînzii: 15% - 16% fixă;

Rambursarea creditului:  lunar/trimestrial în tranșe egale
Plata dobînzii: lunar/trimestrial
Perioada de grație: fără perioada de grație la credit și dobândă
Gaj: la decizia comitetului de creditare cu competența decizională (semnarea obligatoriu contractelor de fidejusiune cu Administratorii AEÎ, dacă soldul datoriilor față de Corporația de Finanțare nu depășește 400 000 lei)
Comision unic la acordarea creditului: 2%, de la suma aprobată.

Linie de credit

Benefeciarii eligibili: AEÎ, conform normelor de eligibilitate generală și care corespund condițiilor speciale

Destinaţia creditelor: suplinirea lichidităților AEÎ, cît și pentru creditarea membrilor pentru activități generatoare de venituri cît și pentru consum


Soldul minim admis: 10% din suma inițială a liniei de credit, cu excepția perioadei de rambursare conform graficului


Suma maximă: 3 000 000 lei, per produs


Termenul: 13 - 36 luni

Rata dobînzii: 16%, flotantă

Rambursarea creditului: grafic individual
Plata dobînzii: lunar
Perioada de grație: individual
Gaj: la decizia comitetului de creditare cu competența decizională
Comision unic la acordarea creditului: 2% din suma creditului aprobat, la prima tragere a creditului acordat și 0.5% de la fiecare tranșă următoare
Condiții speciale: se acordă AEÎ care posedă active mai mari de 10 000 000 lei la data solicitării creditului